Header
Ana sayfa | Site haritası | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | Bize Yazın Sisteme Giriş - Kayıt
  Sitede ara     » Gelişmiş Arama
 
Bölümler
RSS desteği
Mailinizi ekleyin
Anket
EVET
HAYIR


SÜT ÜRÜNLERİ

image

101.1 Süt Üreten Tarımsal işletmelere Yatırım

Süt üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin;
• Modernize edilmesi,
• İlgili Topluluk standartlarına yükseltilmesi ve
• iyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
• Ayrıca, yasayabilirlik esiğinin hemen altında yer alan süt ineği isletmelerinde yukarıda sayılanların yanı
sıra, yatırım sonunda 10 ineklik isletme ölçeğine ulaşmasına veya bu esiği asmasına yardımcı olarak,
Türkiye’nin süt üretim potansiyelinin artmasına katkıda bulunmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
I. Süt Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler
• Ürettikleri sütun büyük kısmını süt isleme tesislerine satan, piyasaya yönelik üretim yapan, uzmanlaşmış
tarımsal isletmelerdir.
• Bu tanıma giren isletmeler, inek sütü üretenlerde; 10-100 bas süt ineğine,
• Koyun/keçi sütü üretenlerde; 50-300 bas süt veren koyun veya keçiye sahip olan isletmelerdir.
II. Yasayabilirlik Esiğinin Hemen Altında Yer Alan Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
• 7, 8, 9 bas süt ineği sahibi olan, kısmen piyasaya satmak amacıyla süt yapan uzmanlaşmamış, geçimlik ya
da yarı geçimlik tarımsal isletmelerdir.
Desteklenecek Projeler
• Tarımsal işletmede ki süt hayvanlarının ve elde edilen ürünlerin kalite ve hijyeninin iyileştirilmesine,
• Barına ve depoların modernize edilerek hijyenik hale getirilmesine,
• Kaliteli yem üretimine ve çevre dostu üretime yönelik projeler.
Hibe Desteği
Proje bütçesinin üst limiti 1.000.000 €
• Standart Hibe Oranı % 50
• Destek kararı alındığında 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu tarımsal işletmeler hibe oranı
% 55
• Dağlık alandaki tarımsal işletmelerin yatırımları için hibe oranı % 60
• Destek kararı alındığında 40 yaşın altında ve yatırım dağlık kesimde ise hibe oranı % 65 olur.

İşletmenin Sağlaması Gerekli Koşullar
• Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi,
• Hayvan Kayıt Sistemi,
• Ulusal Vergi Sistemi
• İşletme projesini belirtilen illerin kırsal alanlarında uygulamalıdır; Afyonkarahisar, Isparta, Samsun,
Amasya, Kahramanmaraş, Sivas, Balıkesir, Kars, Şanlıurfa, Çorum, Konya, Tokat, Erzurum, Malatya,
Yozgat.
• İşletme süt üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal isletme ise,
• En az 10, en fazla 100 süt ineğine veya
• En az 50, en fazla 300 süt veren koyun ve/veya
• En az 50, en fazla 300 süt veren keçiye sahip olmalı,
• 10 ineklik yasayabilirlik esiğinin hemen altında yer alan süt üreten tarımsal isletmeler ise
• 7, 8, 9 süt ineğine sahip olan isletmelerse yatırım sonunda an az 10 süt ineğine
• sahip olacağına dair taahhütname verme koşulunu yerine getirmelidir.
• Başvuru sahibi destek kararı alındığında 65 yaşın üzerinde olmamalı.
• Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise üst yönetim kademesinden bir daimi çalışanı, tarım
teknik liseleri veya Tarım, Veteriner Hekimlik veya Gıda konusunda Üniversite veya Meslek Yüksek
Okulu diplomasına sahip olmalı.
• Tarımsal Faaliyeti bulunmalı (Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıt olması yeterldir.) veya ilgili
uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümünü ibraz
etmelidir.
Uygun Harcamalar;
• Makine ekipman alımı
• Bilgi Sistemleri Alımı (Yazılım; sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi)
• Yapım işleri (Taşınmazların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu)
• Hizmet alımı (Mühendislik, mimarlık, diğer danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları, lisans ve patent
haklarının devralınmasına yönelik gelen maliyetleri)
Uygun Olmayan Harcamalar
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması
• İkinci el makine ve ekipman alımı,
• Canlı hayvan satın alınması,
• Zirai ürün haklarının, yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması,
• KDV ve ÖTV dahil olmak üzere vergi ve harçlar,
• Gümrük resmi ve ithalat vergileri
• Kira ve işletme giderleri, bakım ve amortisman giderleri